การลงนาม MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มจธ. กทม. สสส. เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบต้นไม้ลดฝุ่นและการสื่อสารรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Remediation และคณะ ในนาม มจธ. เข้าร่วมลงนาม MOU ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนพพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
เครดิตภาพข่าว Facebook Bangmod News
การลงนาม MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มจธ. กทม. สสส. เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบต้นไม้ลดฝุ่นและการสื่อสารรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร