คณะผู้บริหารของ Mitsubishi Chemical เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารของ Mitsubishi Chemical เข้าเยี่ยมขม มจธ.บางขุนเทียน โดยมี รศ.บุษยา บุนนาค ที่ปรึกษา สรบ. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) และ ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ร่วมต้อนรับและนำเสนอภาพรวมหน่วยงาน และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ BPCL และหน่วยโรงงานต้นแบบ ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ผู้บริหารของ Mitsubishi Chemical เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน