บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มจธ.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด (Bangpong Tapioca) นำโดย คุณสมิทธิ์ สุขสมิทธิ์ กรรมการบริษัท คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคุณพารณ สุขสมิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายงานวิจัย เข้าหารือแนวทางความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ มจธ. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร EXC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยมี ผศ.ดร. มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ. กล่าวต้อนรับ

จากนั้น รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและธุรกิจ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร. ภัทรา ผาสอน และ ผศ.ดร. รัตติยา แววนุกูล จากห้องปฏิบัติการเอไซม์เทคโนโลยี และ ดร.ยุรี วันดี จากห้องปฏิบัติการคาร์โบไฮเดรต คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ และเดินทางไปยังคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกันในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับ 15 คน

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มจธ.