มจธ. – Hainan University จับมือลงนาม MOU แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Hainan University, P.R. China วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 2 (BRI 206) ชั้น 2 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Hainan University, P.R. China โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และ รศ.ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Prof. Dr. Yandu Lu, Deputy Dean, School of Marine Biology and Fisheries, Hainan University (HNU), P.R. China ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน โดยความร่วมมือนี้ มีอายุ 5 ปี ครอบคุลมถึง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรวิชาการระยะสั้น การแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการวิจัย การจัดโครงการและการทำวิจัยร่วมกัน การจัดสัมมนาและการจัดประชุมวิชาการ และโครงการอื่น ๆ ที่ตกลงกันโดยทั้งสองฝ่าย

พิธีลงนามระหว่าง มจธ.-Hainan University เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการ