มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านศูนย์ความเป็นเลิศ ณ มจธ.บางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร EXC มจธ.บางขุนเทียน

ในการนี้ รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม พร้อมด้วย คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ร่วมกล่าวแนะนำหน่วยงาน

จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ดร.นันทิยา เปปะตัง และคุณนิมารดี บุญอาพัทธ์เจริญ ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชม ต่อด้วยเยี่ยมชม Ethanol Plant และโรงงานต้นแบบอาคาร BRI ชั้น 1 โดยคุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ และคุณชัยเวท ริมเขต วิศวกร นำเยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องมือภายในโรงงานต้นแบบ อาทิ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องอบแห้งแบบแช่แข็ง จากนั้นเดินทางไปยังคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีไขมัน โดย รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีไขมัน และ ดร.พิราพร สมบัติสุวรรณ นักวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและธุรกิจ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเอนไซม์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภัทรา ผาสอน และ ผศ.ดร.รัตติยา แววนุกูล ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากรของ มทร.ศรีวิชัย ได้นำไปเป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับ 21 คน

มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านศูนย์ความเป็นเลิศ ณ มจธ.บางขุนเทียน