วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สรบ.

🌟เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นำโดย นายกัซฟี ดอแม และนายบุสตามัน กามะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) และศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท (CESi) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน
🌟ในการนี้ ดร.เยาวณี แสงพงศานนท์ นักวิจัย ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ คุณสุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท และ
ดร.นรชาติ วงศ์วันดี นักวิจัย ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมแนะนำและนำเสนอภาพรวมหน่วยงาน
และนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ

🌟การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน ผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับ จำนวน 10 คน

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สรบ.