คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Republic Polytechnic, Singapore เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Technology สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Republic Polytechnic, Singapore ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ทั้งนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานของ มจธ.บางขุนเทียน ในด้านต่างๆ ได้แก่

  • โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
  • Freak Lab
  • Automated Tissue Kulture (ATK)
  • Bioprocess Research and Innovation Center (BRIC) และ
  • Biopharmaceutical Characterization Laboratory (BPCL)

โดยมีผู้เข้าร่วมและให้การต้อนรับเป็นจำนวน 35 คน

สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ.