ช่องทางการติดต่อ สรบ.

ช่องทางติดต่อ ทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์ของ สรบ. สำหรับส่งข้อมูลทางเอกสารจากประชาชน (สำหรับส่งเอกสารที่เป็นทางการ,หนังสือราชการ)

e-mail : pdti@mail.kmutt.ac.th

สอบถามหรือยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ : 0-2470-7469 

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สรบ. สำหรับติดต่อทั่วไป

email : pdti@mail.kmutt.ac.th

สอบถามหรือยืนยันข้อมูลด้านวิจัยและบริการวิชาการเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ : 0-2470-7400-1

ช่องทางติดต่อ สรบ.

สอบถามข้อมูลทั่วไปด้านบริการวิชาการ
โทร : 02-470-7400-1
โทร : 02-470-7328

แนะนำ/ติชม/ร้องเรียน
ท่านสามารถร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น จากการที่ได้รับความเดือดร้อน/
เสียหายจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายทุจริต หรือไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ หรือต้องการเสนอแนะแนวทาง และติชมการทำงานของบุคลากร นักศึกษา หรือหน่วยงานใน มจธ. 

ที่อยู่ : พื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.