เครื่องอบแห้งแบบแช่แข็ง

หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-7400-1

เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย

หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-7400-1

เครื่องอบแห้งแบบหมุน

หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-7400-1

ถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน

หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-7400-1

เครื่องสกัดโดยใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวด

หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-7400-1

เครื่องอบแห้งแบบพาหะลม

หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-7400-1

โรงงานต้นแบบการหมัก

หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-7400-1, 0-2470-7328