รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Nutraceutical Awards ในงาน Vitafoods Asia 2023 จากการวิจัยเรื่อง Bioactive Supplements CMOSs

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภัทรา ผาสอน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ และ ผศ.ดร. รัตติยา แววนุกูล จากศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอนไซม์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ Enzyme Technology Laboratory-KMUTT
🎉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Nutraceutical Awards ในงาน Vitafoods Asia 2023 จากการวิจัยเรื่อง Bioactive Supplements CMOSs
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
#ENZ_PDTI_KMUTT #แสดงความยินดี #Viafoods_Asia_2023