ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ LIPID TECHNOLOGY ได้รับรางวัลที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรม จากผลงาน “นวัตกรรมการผลิตกรดเฟอรูลิกความบริสุทธิ์สูงจากวัสดุเศษเหลือของน้ำมันรำข้าว เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง” จากการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2565 ก้าวต่อไป นโยบายข้าวไทย ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล : งานบุคคล สนง.สรบ.
สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ.