คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย

🟨วันที่ 30 มกราคม 2567 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) โดยมี คุณสายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ และห้องปฏิบัติการวิจัย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย