สรบ. ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 

ดร.อรรณพ นพรัตน์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สรบ. ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวม สรบ. และการให้บริการอุตสาหกรรมและโรงงานต้นแบบ ให้กับ
คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4