“ทุ่นตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” แบบเรียลไทม์

🔷คุณอนุสรณ์ รัตนะธนโอภาส วิศวกร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ผู้พัฒนาทุ่นตรวจวัดฯ เพื่อใช้ตรวจสอบและติดตามสถานการณการรุกล้ำของน้ำเค็มในคลองบางมดและคลองสาขา เฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะค่าความเค็มที่สูงกว่ามาตรฐานกำหนดให้กับเกษตรกรเพื่อเตรียมป้องกันและรับมือได้อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้น้ำเค็มเข้าสวนของเกษตรกรริมคลองบางมด ปัจจุบันได้นำไปใช้ในเขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ และบางขุนเทียน

“ทุ่นตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” แบบเรียลไทม์