บริษัท พรีเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเอนไซม์เทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. บริษัท พรีเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง นำโดย คุณสิริวัฒน์ จิระธนะวัฒน์ Project Manager และคุณนิรฉัตร สิรคุณกิจ Marketing เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเอนไซม์เทคโนโลยี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ. และหารือการดำเนินงานด้านเอนไซม์ รวมทั้งกระบวนการทำแห้ง ณ ห้องประชุมบุณฑริกา ชั้น 1 อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ (EXC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษา มจธ. บางขุนเทียน โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) รศ.ดร.ภัทรา ผาสอน นักวิจัยห้องปฎิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยี และนายทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการหน่วยวิศวกรรมและระบบ ได้ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ

บริษัท พรีเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเอนไซม์เทคโนโลยี