หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและระเบียบวิธีวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

ห้องปฏิบัติการวิจัย Remediation ร่วมกับ หน่วยพัฒนาทักษะความรู้ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและระเบียบวิธีวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

วิทยากรพร้อมถ่ายทอดเทคนิค ความรู้ และประสบการณ์ เขียนอย่างไรให้ปัง นำเสนออย่างไรให้โดน มาร่วมโครงการด้วยกันแล้วจะได้รับสิ่งดีๆ กลับไปแน่นอน
ระยะเวลาอบรม: วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567
🏤สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
💸ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท/คน รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น!!! (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหาร วุฒิบัตร)
สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ 👉 https://tinyurl.com/yohzc5lx
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👩‍🦰คุณยมิษฐา ดาวเด่น
📱083 546 4791
📧kay_yamitta@hotmail.com
👱‍♀️คุณกัญยาณี ทิพย์มณี
📱064 275 5558
📧kanyanee.thi@kmutt.ac.th