มจธ. – บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) – เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ร่วมพัฒนา “เครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์” ตอบโจทย์เทรนด์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 รศ. ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และธุรกิจ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ให้การต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมลงทุนและพัฒนาเครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ ระหว่าง บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด พร้อมด้วย ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ CES Solar Cells Testing Center (CSSC) สรบ. มจธ. บางขุนเทียน ร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยายาน โดยมี คุณสุทธิศักดิ์ แก้วมีแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และคุณดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 2 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มจธ. บางขุนเทียน

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น ระหว่าง บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานสากล และบริษัท บี.กริม เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อร่วมลงทุนเครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ที่รองรับแผงโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันมีความยาวมากกว่า 2 เมตร ถือเป็นเครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์แห่งเดียวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้บริการทดสอบตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ CES Solar Cells Testing Center (CSSC) สรบ. มจธ. บางขุนเทียน หัวข้อเครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์สามารถทำการทดสอบได้ ได้แก่ Maximum power determination, Measurement of temperature coefficients, Performance at Standard Testing Conditions (STC), Performance at Nominal Operating Cell Temperature (NOCT), Performance at low irradiance, High temperature condition และ Low temperature condition โดยความร่วมมือมีระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี

MOU มจธ.-บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส-เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส