ข้อมูลการใช้พื้นที่ของ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และ หน่วยงานภายใน BKT R&D Cluster

สำนักงานผู้อำนวยการ สรบ. ขอเรียนรบกวนผู้ประสานงานหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการในความดูแลใช้สอยของท่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลการใช้พื้นที่ประจำปี

โดยทางงานโสตฯ ได้นำข้อมูลที่ทำการสำรวจและแก้ไขของปี 2566 มาเป็นข้อมูลให้ท่านตรวจสอบ จากข้อมูลด้านล่าง หากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข  สามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้เช่นกัน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณผกาวัลย์ วิมุกตะลพ โทร. 7467  

ดาวน์โหลดแบบแปลนอาคาร

แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลที่ต้องการให้แก้ไข