ข่าวสายกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภัทรา ผาสอน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ และ ผศ.ดร. รัตติยา แววนุกูล จากศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอนไซม์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

เกี่ยวกับ สรบ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบโรงงานต้นแบบ (สรบ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

Tags

There’s no content to show here yet.

Social Links